Провери дали си за кариера во Data Science?

Оваа алатка ќе ти помогне да утврдиш на кое ниво се твоите вештини за Data Science и ќе ти разјасни кои ти се силни страни, а на што треба да работиш.